Що це таке?

Due Diligence  - процедура формування об'єктивного уявлення про об'єкт, що включає в себе виявлення ризиків, незалежну оцінку об'єкта, повне дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку фінансового стану і положення на ринку. Така процедура зазвичай передує покупці бізнесу, злиття, підписання контракту або співробітництва. Загалом, являє собою систему заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості планованої угоди, інвестиційного проекту і т.д.


Процедура незалежної комплексної перевірки та експертизи може здійснюватися в рамках груп компаній, окремих компаній або їхніх активів. Due Diligence може включати в себе всебічний аналіз і перевірку різних аспектів поточної діяльності і стану компанії на основі аналізу бізнес-процесів, стратегії, структури, фінансів і подібне, і навіть формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування.

Розрізняють:

Компанія «ЛІГАЛ КАУНСЕЛ ГРУП» пропонує професійне та ефективне проведення процедури юридичної та податкової діагностики c метою формування об'єктивного бачення діючого бізнесу або діагностики придбання нових активів, а також ідентифікації ризиків та надання загальних рекомендацій щодо їх ліквідації або мінімізації.


Юридичний Due Diligence може складатися з комплексної юридичної експертизи установчих та інших документів підприємства, договорів на їх відповідність вимогам чинного в Україні законодавства, виявлення можливих ризиків і шляхів їх мінімізації, перевірки діяльності підприємства на предмет стійкості до зовнішніх впливів і недружнім поглинанням, надання консультацій та рекомендацій щодо усунення виявлених в процесі юридичної діагностики ризиків або недоліків у правовому забезпеченні діяльності компанії.


Дана послуга дозволяє сформувати перелік конкретних дій для підвищення стійкості компанії до зовнішніх і внутрішніх юридичних ризиків, серед яких можуть бути:

risk1

  • ризик невиконання зобов'язань контрагентами; ризик втрати майна, коштів;
  • ризик ініціювання судових спорів та їх несприятливих наслідків;
  • ризик арешту майна або застосування інших забезпечувальних заходів;
  • ризик визнання угоди недійсною; ризик накладення стягнень на майно, цінні папери;
  • ризик притягнення до податкової, адміністративної або кримінальної відповідальності;
  • ризик виникнення корпоративних конфліктів (захоплення, поглинання, судові спори);
  • ризик неотримання або втрати відповідних дозволів, ліцензій.

У результаті проведення процедури Due Diligence складається докладний об'єктивний письмовий звіт, в якому зазначаються висновки за результатами проведених дослідженнях, а також вказується на ризики, та надаються рекомендації щодо їх запобігання та мінімізації.


Залежно від інтересів і потреб клієнтів, обсяг і тривалість досліджуваних питань відрізняються в кожному конкретному випадку.