Міжнародне структурування – це процес юридичної та податкової оптимізації бізнесу шляхом ефективного поєднання переваг різних юрисдикцій в рамках однієї корпоративної структури, з метою підвищення рентабельності бізнесу та досягнення суміжних завдань


Ефективний інструмент для українського бізнесу

Передумови здійснення міжнародного структурування:

 • досить великий оборот бізнесу
 • специфічні обставини (побудова ефективних корпоративної структури на етапі започаткування бізнесу, залучення зовнішнього фінансування, участь в тендері, перехід на МСФЗ, початок проходження зовнішнього аудиту, продаж бізнесу і т. п.)

Блоки інструментів з
міжнародного структурування:

 • міжнародні інструменти
  (репатріація прибутку, трастові механізми і т.п.)
 • локальні інструменти
  (спрощені системи оподаткування,
  давальницькі схеми, КУА і т. п.)

Цілі міжнародного структурування

• забезпечення 100% корпоративного контролю і володіння бізнесом в цілому у відповідності з законодавством цивілізованої юрисдикції
• при необхідності (тобто, у разі наявності двох і більше бенефіціарів), винесення ризиків корпоративних спорів в надійну юрисдикцію
• відокремлення ключових активів (нерухомість, обладнання, транспорт і т. п.) від операційної діяльності з якою потенційно пов'язано значно більша кількість ризиків

• використання різних юрисдикцій з благонадійною/належною репутацією
• застосування механізмів офшорного володіння
• використання різних ефективних юридичних форм володіння (компаній, трастів, фондів і т.п.)
• врегулювання питань наслідування

• використання механізмів репатріації прибутку
• базове / кінцеве зосередження прибутку в юрисдикціях з мінімальним рівнем оподаткування
• використання механізмів для зменшення податкової бази
• переміщення бази оподаткування (її суттєвої / відповідної частини) в юрисдикції з більш низьким рівнем оподаткування

• ефективне використання прибутку для подальшого фінансування розвитку власних бізнес напрямків та / або для розширення бізнесу (придбання / заснування нових бізнес напрямів)
• здешевлення зовнішнього боргового фінансування шляхом отримання коштів безпосередньо за межами України на більш вигідних умовах (за рахунок прозорості, структурованості Групи, наявності спеціалізації)
• можливість залучення фінансування шляхом приватного / публічного розміщення

• продаж бізнесу в цілому без будь-яких українських податкових наслідків
• можливість аналогічного безподаткового продажу окремих напрямків бізнесу
• врегулювання питань спадкоємства бізнесу у відповідності з законодавством цивілізованої іноземної юрисдикції з максимальним дотриманням усіх побажань бенефіціарного власника (власників) та захистом його інтересів та інтересів усіх залучених сторін

 • IT-Consulting-service-img1

Етапи міжнародного структурування

Крок 1           Вивчення бізнесу та побажань його власників • проведення процедур діагностики

 • проведення інтерв’ю


Крок 2           Розробка цільової корпоративної структури • підбір юрисдикцій

 • визначення доцільності створення субхолдингових і спеціальних компаній

 • розробка механізмів фінансування та розподіл прибутку і т. п.


Крок 3           Розробка плану імплементації • розробка детального плану переходу від поточної до цільової корпоративній структури з деталізацією таких елементів як опис процедур, терміни і витрати


Крок 4           Імплементація • створення, реорганізація або ліквідація українських та іноземних компаній

 • отримання дозволів АМК України на концентрацію

 • супровід угод з передачі активів

 • отримання угод іноземних податкових органів (advanced tax rulings)

 • поточне юридичне і податкове консультування і т. п.

Jigsaw Puzzle