Едуард Юрченко

Директор

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Юридичне структурування угод
Отримання дозволів антимонопольних органів
Заснування представництв іноземних компаній та юридичних осіб-резидентів України
Державна реєстрація емісій цінних паперів
Юридичний супровід процедур реорганізації, санації, ліквідації або банкрутства компаній
Поточне консультування з корпоративних питань (зокрема, підготовка акціонерних договорів та внутрішніх положень компаній, проведення зборів корпоративних органів, внесення змін до установчих документів, збільшення або зменшення розміру статутного капіталу і т.д.)

Юридичний супровід угод з цінними паперами, в тому числі з акціями, облігаціями, векселями
Правовий супровід емісій цінних паперів і надання послуг з реєстрації випусків цінних паперів, реєстрації звітів про розміщення (публічне, приватне) цінних паперів
Надання юридичних послуг при припиненні обігу цінних паперів та анулювання випуску акцій
Дематеріалізація цінних паперів
Представництво інтересів клієнтів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних управліннях
Консультації з питань оподаткування операцій з цінними паперами
Реєстрація та реорганізація (перетворення) акціонерних товариств
Консультування з приводу корпоративного управління АТ

Комплексне податкове та юридичне структурування українського та міжнародного бізнесу
Юридичний захист бізнесу та забезпечення конфіденційного статусу кінцевих власників
Комплексна юридична підтримка проектів із залученням боргового або часткового фінансування (приватні розміщення, ИРО і т.д.)
Податкове планування та податкова оптимізація для міжнародних груп компаній
Створення іноземних компаній, включаючи класичні офшорні компанії
Консультування з питань двосторонніх конвенцій про уникнення подвійного оподаткування та Європейського законодавства про інвестиції
Державна реєстрація іноземних інвестицій
Аналіз питань у сферах митного права, валютного та цінового регулювання, інших суміжних питань

Біографія

2009-2014Партнер, Головний юрист
«БДО Лігал Україна»
2006-2009Партнер, Директор
«ЮК Юрченко Рабишко і партнери»
2000-2006Директор
ЮК «Лекс»
1999-2000Директор «Ремарт»

Адвокат

Стаж19 років